Hästsportens hus

Utredningen om Kari Lähdekorpi: Provet var aldrig positivt

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:26 CET

Travhästen Tacticals dopningsprov var aldrig positivt och därför lägger STC ned utredningen mot hästens tränare Kari Lähdekorpi.

Med anledning av alla synpunkter som följt i spåren av att Kari Lähdekorpi själv valt att gå ut under utredningen så är det angeläget att förtydliga gången i beslutsförfarandet kring varje sådan här händelse.

När laboratoriet i Sverige konstaterat ett positivt A-prov så föreligger inget positivt dopningsfall. Då sänds analyskurvorna till STC:s Expertgrupp för dopningsfrågor, som är en garant för att analysförfarandet gått rätt till. Samtidigt startar utredning med platsundersökning och förhör med tränaren. Parallellt med detta skickas ett B-prov till vårt samarbetslaboratorium i Frankrike och substansen mängdbestäms i Sverige. När svar på alla dessa analyser kommit Expertgruppen till del vidtar ett kontroll- och analysförfarande av alla dessa fakta.

De enda fakta som då är relevanta är substans och analyssvar. Därefter görs en helhetsbedömning om provet är att betrakta som ett positivt prov. Någon misstanke om brott mot reglementet föreligger inte förrän Expertgruppens arbete slutförs och ärendet överlämnats till utredaren och förundersökningsledaren. En substansbedömning är viktig eftersom exempelvis de vanligare förekommande smärtstillande substanserna kan föreligga i högre mängd i kroppen än i urinprovet. Därmed kan varje förekomst i urinen vara en indikator på en aktiv mängd i kroppen.

Detta gällde inte i detta fall. I det aktuella fallet valde tränaren Kari Lähdekorpi själv att gå ut redan efter A-analysen innan Expertgruppen haft material att göra någon bedömning om det överhuvudtaget förelåg ett positivt fall. Eftersom han gjort detta utan alla fakta så kan slutresultatet naturligtvis bli det nu kända, dvs. att en offentliggjord analys kan vändas till ett negativt prov. Detta är inte unikt utan denna bedömning görs i varje enskilt fall, vissa fall avslutas på detta sätt. I de tidigare fallen har dock tränarna valt att avvakta Expertgruppens arbete.

Kontakt: Peter Forssberg, överveterinär STC, tel. 08 – 627 22 87, 070 – 527 22 87 Mats Fransson, informationschef, STC, tel. 08 – 627 22 43, 070 – 554 66 62