Justitiedepartementet

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 10:10 CEST

Inbjudan till presskonferens om välfärd och diskriminering

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering presenterar rapporten "Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet".


Fredagen den 31 mars presenterar enmansutredaren Masoud Kamali och rapportens redaktör, Paulina de los Reyes, utredningens sjätte rapport "Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet" (2006:37).

Presslegitimation erfordras.

Välkomna!

Fakta
Utredningen har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för


Tid och plats:
Dag: Fredag 31 mars

Tid: Kl. 13.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm

Kontakt:
Masoud Kamali
Särskild utredare
08- 405 13 86
0704-25 09 43Adrián Groglopo
Utredningssekreterare
08- 405 11 43
0733-91 98 85Marcus Lundgren
Utredningssekreterare
08- 405 19 40
0733-91 98 84