Utbildningsdepartementet

Utredningen om rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd U 2009:03

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 14:12 CETPressinbjudan: Betänkandet "Skolgång för alla barn" presenteras

Tisdagen den 2 februari överlämnas betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) till utbildningsminister Jan Björklund. Samma dag presenteras utredningen vid en pressträff.
Presslegitimation krävs.

Välkomna!Tid och plats:
Tid:    Tisdagen den 2 februari, kl. 10.30
Plats:  Pressrummet, Rosenbad

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas

Kontakt:
Margareta Åberg
Särskild utredare
031-732 70 00


Helena Forsaeus
Utredningssekreterare
08-405 55 70
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2009:71 Rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd (http://www.regeringen.se/sb/d/11360/a/130264)