Återvunnen Energi

Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2009 11:51 CET

Industrigruppen Återvunnen Energi och Svensk Fjärrvärme skriver gemensamt till näringsministern om att en utredare måste utses snarast. Organisationerna ställer sin resurser till förfogande.

Industrigruppen Återvunnen Energi har på olika sätt försökt påverka regeringen och specifikt näringsminister Maud Olofsson att utse en utredare till den tidigare beslutade utredningen om
tredjepartstillträde, TPA, till fjärrvärmenäten. Trots att direktiven
till utredningen togs redan den 22 januari i år har ingen utredare utsetts.

Sverige är ledande i världen på fjärrvärme och att ta till vara
industriell restvärme. Däremot är vi inte lika framgångsrika att
utnyttja hela potentialen av industriell restvärme. Dagens nivå på
minst 4 TWh kan mångdubblas.

- När frågan om att hitta en utredare till TPA-utredningen hamnat i
långbänk måste vi i Industrigruppen Återvunnen Energi försöka bryta
dödläget. Det naturliga för oss är att göra detta i samverkan med
organisationen Svensk Fjärrvärme i en gemensam skrivelse. Vi har samma
intresse av att utredningen kommer igång snarast och att reglerna för
TPA och industriell restvärme klargörs, säger ordföranden
Industrigruppen Återvunnen Energi Stig Nilsson.

Mer utbyggd fjärrvärme med utnyttjande av den industriella restvärmen
spelar också en viktig roll i klimat- och miljöarbetet. Om den
industriella restvärmen kan fördubblas i volym skulle detta räcka till
att värma ytterligare en halv miljon villor eller motsvarande,
samtidigt som utsläppen av koldioxid kan minskas med 2 miljoner ton
årligen.

- Bara inom drivmedelstillverkaren Preems raffinaderisystem finns
outnyttjad restvärme som skulle kunna försörja 50.000 villor med
koldioxidneutral och miljöanpassad energi, avslutar Stig Nilsson, som
till vardags är verksam på Preem AB i Lysekil.

För mer information:

Stig Nilsson, 0708-300058
ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Carl-Erik Holmqvist, 0709-146555
Industrigruppen Återvunnen Energi

Bilaga: skrivelse till näringsminister Maud Olofsson
http://www.atervunnenenergi.se/files/brev_naringsministern091024.pdf

Industrigruppen Återvunnen Energi, representerar Sveriges största
företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät.
Medlemmar är bl a Industrypark of Sweden AB, Pilkington Floatglas AB,
SSAB, Södra Skogsägarna, Holmen AB, Cementa, PREEM AB, LKAB och Boliden.

http://www.atervunnenenergi.se