Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet: Laila Freivalds kommenterar FN:s resolution om israeliska separationsbarriären

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 08:33 CEST

Laila Freivalds kommenterar FN:s resolution om israeliska separationsbarriären:

Jag välkomnar att FN:s generalförsamling med en överväldigande majoritet antagit en resolution som behandlar den israeliska separationsbarriären.

Resolutionen kräver att Israel uppfyller sina förpliktelser som ockupationsmakt såsom de omnämndes i den Internationella domstolens rådgivande yttrande den 9 juli. Resolutionen, som har EU:s fulla stöd, innebär ett stärkande av respekten för den Internationella domstolen.

Israel har både rätt och skyldighet att försvara sina medborgare. Detta måste dock ske i enlighet med internationell rätt inklusive den humanitära rätten och skyddet för de mänskliga rättigheterna.

Jag uppmanar Israel att i enlighet med domstolens yttrande avbryta uppförandet av den på palestinskt område olagliga separationsbarriären, nedmontera det som redan byggts och ersätta de som lidit skada.


Kontakt:
Anders Hagquist
Pressekreterare
08-405 56 81
070-314 57 00
anders.hagquist@foreign.ministry.se

Maj-Britt Nilsson
Redaktör
08-405 52 85
070-8279833
maj-britt.nilsson@foreign.ministry.se