Utrikesdepartementet

Utrikesminister Laila Freivalds besöker Mocambique och Uganda

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 09:34 CEST

Utrikesminister Laila Freivalds besöker tillsammans med sina nordiska kollegor Mocambique 20-21 oktober för informellt möte i Pemba med utrikesministrarna från nio afrikanska länder: Benin, Botswana, Ghana, Mali, Mocambique, Nigeria Senegal, Sydafrika och Tanzania.

Initiativet till möten i denna krets togs av Anna Lindh och två tidigare möten har ägt rum i Stockholm 2000 och 2002.

Vid Pemba-mötet kommer ministrarna att fortsätta sina diskussioner om fred, säkerhet och konfliktförebyggande åtgärder i Afrika och särskilt utvecklingen i Västafrika och Zimbabwe. De kommer också att diskutera "det nya partnerskapet för Afrikas utveckling" (NEPAD); ett program utarbetat av afrikanska ledare, som syftar till att avskaffa fattigdomen i Afrika och föra in kontinenten på en väg av hållbar tillväxt och utveckling. Programmet betonar vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning och uppmanar till ett nytt partnerskap mellan Afrika och det internationella samfundet för att bryta Afrikas marginalisering.

Utrikesminister Freivalds besöker därefter Kampala i Uganda 21-22 oktober för samtal om situationen på Afrikas horn i anslutning till den subregionala organisationen IGADs* högnivåmöte. Fredsprocesserna i Somalia, Sudan och Kongo är av särskilt intresse, liksom den oroande utvecklingen mellan Etiopien och Eritrea.

------------------------------------------------
* IGAD – Inter Governmental Authority on Development, vars medlemmar är Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Somalia, Sudan och Uganda.

Läs mer om mötet på www.ud.se

Stefan Amér
Politisk sakkunnig
08-405 55 12
0708-96 01 53

Sten Rylander
Ambassadör
08-405 32 43
0708-79 25 53

Jan Janonius
Redaktör
08-405 57 83
0708-47 89 58