Utrikesdepartementet

Utrikesministrar uttrycker djup oro över bristen på framsteg i kärnvapennedrustningen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 16:21 CEST

Vid ett möte i New York igår i koalitionen för en ny dagordning (New Agenda Coalition), förnyade Sverige, Brasilien, Egypten, Irland, Mexiko, Nya Zeeland och Sydafrika sitt löfte att verka för en kärnvapenfri värld. Utrikesministrarna uttrycker i en gemensam deklaration djup oro över bristen på framsteg i kärnvapennedrustningen och framhåller att den pågående internationella debatten om massförstörelsevapen tydliggör att den enda garantin mot användning av kärnvapen är att dessa fullständigt eliminerades.

Ministrarna uttrycker oro för eventuell utveckling av nya typer av kärnvapen och för att kärnvapen kan komma att ges större betydelse i olika säkerhetsstrategier.

Det internationella samfundet uppmanas att utöka sina ansträngningar för att åstadkomma universell anslutning till ickespridningsavtalet för kärnvapen, NPT. Indien, Israel och Pakistan uppmanas att tillträda avtalet som kärnvapenfria stater. Samtidigt uttrycktes oro över Nordkorea och landet uppmanas att ompröva sitt agerande.

Arbetet för en ny dagordning för kärnvapennedrustning fortsätter att drivas med kraft och övertygelse. Mot denna bakgrund kommer två resolutioner att presenteras i FN:s generalförsamling under hösten.

Ministerdeklarationen finns i sin helhet på UD:s webbplats (http://www.ud.se/pdf/dekl_ny_karnvapen.pdf).

Koalitionen för en ny agenda (New Agenda Coalition, NAC) bildades 1998. Förutom Sverige ingår Irland, Nya Zeeland, Brasilien, Mexiko, Egypten och Sydafrika. Gruppen verkar för kärnvapennedrustning.

Anna Hammarlund
Departementssekreterare
08-405 35 84

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91