Utrikesdepartementet

Utrikesministrarna diskuterade Irak och EU:s konstitution

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 17:19 CEST

EU:s utrikesministrar fördömde i dag i ett gemensamt uttalande övergreppen i irakiska fängelser och välkomnade att ansvariga ska ställas inför rätta. Utrikesminister Laila Freivalds tog ett initiativ för att EU ska engageras för en utveckling av den internationella rätten.

EU:s utrikesministrar möttes i dag i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC). I anslutning till rådsmötet återupptogs även regeringskonferensen (IGC) om ett nytt konstitutionellt fördrag.

Laila Freivalds tog initiativ till en diskussion om en mer ambitiös och sammanhållen politik för att stärka den internationella rättsordningen och respekten för folkrätten. Det gäller bland annat övervakning av den humanitära rätten som reglerar behandlingen av krigsfångar och lagföringen av dem som begår brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

-Respekten för folkrätten är oundgänglig om vi ska skapa en bättre och mer rättvis värld. EU borde ta en ledande roll för att utveckla internationell rätt, säger Laila Freivalds.

Förhandlingarna om IGC handlade bland annat om hur ordförandeskapet skall vara organiserat, vilka beslutsregler som skall gälla för det finansiella perspektivet (EU:s budget 2007-2013) samt handel med tjänster.

- Under mötet framhöll jag att Sveriges bestämda uppfattning är att beslut i unionen om internationella handelsavtal som gäller utbildning, hälso- och sociala frågor även fortsättningsvis ska beslutas med enhällighet, säger Laila Freivalds.

Vid rådsmötet för yttre förbindelser avhandlades också läget i fredsprocessen i Mellanöstern, mot bakgrund av den senaste våldsutvecklingen i regionen. Rådsslutsatser antogs som uppmanade bägge sidor i konflikten att utlysa en ömsesidig vapenvila för att återuppta den politiska fredsprocessen.

Under mötet diskuterade även situationen i Västra Balkan och hur EU kan stärka sitt engagemang i Kosovo. Ministrarna avhandlade också det oroande läget i Darfur i västra Sudan och möjligheterna till humanitära insatser.

Kontakt
Anders Hagquist
Pressekreterare
08-405 56 81
070-314 57 00
anders.hagquist@foreign.ministry.se
Stefan Amér
Politiskt sakkunnig
08-505 5512
0708-96 01 53