Folkpartiet

Utrikestalesman Birgitta Ohlsson (fp) om ny biståndspolitik: Diktaturer fasas ut i ny biståndspolitik

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:44 CEST

- Kampen för att utrota världsfattigdomen måste gå hand i hand med demokratifrämjande. Jag är mycket glad över att regeringen idag väljer att tydligare belöna demokratier och diskvalificera diktaturer i den nya biståndspolitiken. Utfasningen av biståndet till kommunistiska enpartidiktaturer som Vietnam, Laos och Kina sänder en kraftfull signal till världens envåldshärskare. Folkpartiet förespråkar sedan länge ett generöst men principfast bistånd med färre länder och tydligare fokus på mänskliga rättigheter.

Det säger Birgitta Ohlsson, folkpartiets utrikestalesman och riksdagsledamot i utrikesutskottet, med anledning av att regeringen i dag presenterat sin nya biståndspolitik.

- Det går inte att stå neutral mellan demokrati och diktatur. Svensk biståndspolitik ska representera glasklara värderingar och vara modig i handling och aktivistisk på fältet, avslutar Birgitta Ohlsson, som
befinner sig på resa i Afrika.

Birgitta Ohlsson
Utrikestalesman (fp) och riksdagsledamot i utrikesutskottet

Yoav Bartal
Politisk sekreterare, folkpartiets riksdagskansli
070-854 90 64