Landsbygdsdepartementet

Utsädeskontrollen till Jordbruksverket

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 16:16 CEST

Statens utsädeskontroll i Svalöv och Statens växtsortnämnd i Solna avvecklas. Myndighetsuppgifterna förs över till Jordbruksverket. Det föreslås i betänkandet Utsädeskontroll i förändring (SOU 2004:72), som regeringens särskilde utredare, Bo Jonsson, i dag överlämnar till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Utredarens uppdrag är att se över statens verksamhet med bland annat utsädeskontroll. En viktig fråga är hur den statliga verksamheten kan effektiviseras. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna har gällt sedan 60-talet. Nya uppgifter som ställer nya krav har tillkommit sedan dess. Det gäller t.ex. EU-arbetet och frågan om genmodifierade organismer.

- En samlad organisation ger synergieffekter och underlättar samordning av arbetsuppgifterna. Det gör också att statens roll på vegetabilieområdet blir tydligare, säger regeringens utredare Bo Jonsson.

Utredaren föreslår även att utsädesföretagen ska få ta ett större ansvar för utsädeskontrollen. Staten bör koncentrera sig på den officiella delen. De statliga datasystemen för utsädeskontroll bör också öppnas för externa aktörer på marknaden.

Kontakt
Generaldirektör
Bo Jonsson
Särskild utredare

Olle Högrell
Sekreterare i utredningen
08-543 561 17
070-297 53 97