Sveriges Kommuner och Landsting

Utsatta barn måste skyddas

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 16:53 CET

Övergrepp och vanvård av barn kan aldrig förklaras bort. Det säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av betänkandet från vanvårdsutredningen.

– Det är förfärligt att höra om övergreppen och jag lider med dem som drabbats. Vi måste göra allt vi förmår för att försäkra oss om att de barn som idag omhändertas inte far illa, säger Anders Knape.

Han tycker det är bra att regeringen nu ser över på vilket sätt de utsatta kan få upprättelse.

– Det är viktigt att kommunerna och landstingen blir delaktiga i det arbetet, säger Anders Knape.

Att arbeta med barn som far illa är svårt. Ofta behöver socialtjänsten ta ställning till en placering därför att barnet måste skyddas. Målet är att en placering alltid ska innebära att barnet får det bättre.

Tyvärr visar forskning att placeringar inte alltid ger goda resultat. Det behövs mer forskning och kunskap om hur resultaten ska bli bättre.

– Vi arbetar just nu tillsammans med staten för att säkerställa att socialtjänstens kunskap om de olika vård- och stödbehov dessa barn har ska öka ännu mer, säger Anders Knape.

Vanvårdsutredningen har granskat omhändertagna barn fram till 1995. Sedan dess har mycket hänt och utvecklingen har tagit fart de senaste åren. I många kommuner pågår ett utvecklingsarbete gällande familjehemsvården. SKL har nyligen tagit fram en skrift "Familjehemsvård ur ett barnperspektiv" som lyfter goda exempel på hur några kommuner arbetar med kvalitetsutveckling inom familjehemsvården.

SKL driver också tillsammans med Helsingborgs stad och stiftelsen Allmänna Barnhuset ett utvecklingsprojekt som handlar om familjehemsplacerade barns skolgång.

– Jag önskar att det gick att garantera total trygghet och säkerhet för placerade barn. Det kan jag inte göra, bara garantera att vi ska göra vårt yttersta så att strukturer och arbetsformer i möjligaste mån säkrar barnens trygghet och säkerhet. Det är också viktigt att hela samhället – grannar, lärare, medmänniskor – ser och reagerar när barn far illa, oavsett om de är placerade eller inte, säger Anders Knape.  
> Ladda ned skriften "Familjehemsvård ur ett barnperspektiv" från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

> Läs mer om SKL:s arbete med utsatta barn

För mer information: Sara Roxell, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 78 98, 070-611 76 04 E-post: sara.roxell@skl.se