Fjärde Världen

Utsatta språk - kan de överleva?

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2014 22:25 CET


Kan de utsatta språken överleva?

2014-11-03

Det närmsta av våra föredrag blir 12 november kl 18.30 på ABF-huset i Stockholm.

12/11: "Utsatta språk - kan de överleva?" Per-Åke Lindblom, Språkförsvaret
Per-Åke Lindblom är lärare och verksam inom Föreningen Språkförsvaret. Han kommer att belysa hur utvecklingen generellt brukar vara när det gäller minoritetsspråk. Samt diskutera framtid och möjligheter för olika minoritetsspråk, utifrån några exempel. I övrigt: Se nedan.
/Välkommen!
Henrik Persson,Föreningen Fjärde Världen073-667 64 39

www.f4world.org


Föredragsserie:

Ursprungsfolk, minoriteter och samhälle


Som föredragshållare har vi personer som själva tillhör dessa folk eller är kännare av olika aspekter på området:

15/10: "Varför har mandéer och andra minoriteter angripits i det sönderfallande Irak?" Martin Lindgren, Institutionen för orientaliska språk,

Stockholms Universitet

12/11: "Utsatta språk - kan de överleva?"Per-Åke Lindblom, Språkförsvaret

Datum ej klart:"De fem nationella minoriteternas nätsajt om jämställdhet - Jamis.se", 

Mia Taikon, utställningspedagog

20/11: "Ursprungsfolk och minoriteter i dagens konflikter", 

Henrik Persson, Föreningen Fjärde Världen

Tid: Oktober-November 18.30, 2014

Plats: ABF-huset vid Sveavägen i Stockholm

Arrangör:

Föreningen Fjärde Världen i samarbete  med ABF-Stockholm

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org

Blogg: http://fjardevarlden.nyblogg.se/

Prenumeration/år: 220:-  pg 479 54 91-2, 50 kr ytterligare för medlemskap.