RFSL Ungdom

Utsattheten för sexualbrott stor bland hbt-ungdomar

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:57 CET

RFSL Ungdom släpper idag en rapport om hbt-ungdomars hälsa och utsatthet. Rapporten visar att 57 % av ungdomarna i undersökningen blivit utsatta för sexuella övergrepp – och att de som blivit utsatta ofta har en låg självkänsla. Hbt-ungdomar har också en betydligt lägre självkänsla än ungdomar i stort.

Drygt 3000 hbt-ungdomar i åldern 15-25 har svarat på RFSL Ungdoms enkätundersökning Effekter av heteronormen på sajten Qruiser. I undersökningen framkommer att de ungdomar som fått ett negativt bemötande från närstående, de som saknar ett socialt stöd eller inte kan leva öppet med sin identitet är utsatta för sexualbrott och hatbrott i betydligt större utsträckning än andra ungdomar.

- Resultaten bekräftar det vi redan vet: många hbt-ungdomar mår dåligt och utsätts för allvarliga kränkningar. All forskning visar att identitetsstödjande verksamhet är central för att hbt-ungdomar ska få en stärkt självkänsla, men den politiska viljan har hittills sinte funnits, säger Felix König, förbundsordförande i RFSL Ungdom.

Undersökningen visar också att de yngsta personerna, 15-18 år, och transungdomarna, har en lägre självkänsla än övriga i undersökningen. Förtroendet för polisen är lågt: endast var tionde person som blivit utsatt för sexualbrott har anmält något av dem till polisen. Av de som anmält är majoriteten missnöjda med polisens bemötande.

- Kombinationen av stor ohälsa, utsatthet för hatbrott och lågt förtroende för polisen är väldigt oroväckande. Det är ett stort problem att kommuner, landsting och regering inte prioriterar att förbättra hbt-ungdomars livssituation. Alla Sveriges hbt-ungdomar måste ha tillgång till ungdomsmottagning och fritidsgård med bra och kompetent bemötande, avslutar Felix König.

Ladda ned rapporten Effekter av heteronormen www.rfslungdom.se.

För mer information:

Felix König, förbundsordförande, RFSL Ungdom

0707-664 664 eller felix@rfslungdom.se

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för hbt-personers rättigheter. Vi arbetar för att motverka heteronormen genom politisk och social verksamhet, lokalt, nationellt och internationellt.