Maintrac AB

Utsikt bredband tecknar avtal med Maintrac för datalagringstjänst.

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 16:06 CEST

Utsikt bredband AB tecknar avtal med Maintrac AB för den av SSNf (Svenska Stadsnätsföreningen) upphandlade och kvalitetssäkrade Datalagringstjänsten.

Som en av grundarna av SSNf och ett av de största stadsnäten i Sverige har Utsikt genom åren haft en framträdande roll i branschen. Utsikt som har varit och är alltjämt mycket aktiva i SSNf:s arbete sitter också med i dess styrelse.

- Vi tackar för förtroendet och ser mycket positivt på att de tecknar avtal med oss, Utsikt är ett föredöme i stadsnäts Sverige med högt ställda kvalitetskrav och därför är det extra roligt att de väljer Maintrac för datalagringstjänsten. Vår målsättning har alltid varit att på bästa möjliga sätt stödja och hjälpa stadsnäten att leva upp till de allt högre ställda kraven och vi tror att det är en bidragande orsak till att vi valdes av SSNf som leverantör av datalagringstjänsten, säger Maintrac VD Tor Borrhed.

- För oss är det viktigt att datalagringstjänsten är kvalitetssäkrad och uppfyller alla krav som lagen ställer. SSNf har gjort ett mycket noggrant och bra arbete med ramavtalsupphandlingen av datalagringstjänsten så vi känner oss trygga med att teckna avtal med Maintrac, säger Utsikts VD Jörgen Svärdh.

EU fattade beslut om Datalagringsdirektivet redan 2007. Sverige införde lagen först 2012 som det sista av EU:s 27 medlemsländer. Ytterst handlar det om att motverka terrorism. Med hjälp av direktivet får Polisen i samband med brottsutredningar möjlighet att begära ut uppgifter om misstänkta personers elektroniska kommunikation. Post- och telestyrelsen (PTS) har tillsynsansvar och kan göra kontroller på eget initiativ eller vid klagomål. För operatörer som missköter sig har PTS rätt att bötfälla, återkalla tillstånd eller meddela förbud.


Maintrac AB bildades 2005 för att tillgodose Stadsnätens behov av kompetens inom kombinationen nätverksteknik och affärsmodell.

Med vår långa bakgrund i Stadsnät och Telekom har vi förvärvat värdefull kunskap inom nätdesign, teknikval och stödsystem.

Vår målsättning är att tillföra mervärde genom att dela med oss av vår erfarenhet och överföra kompetens till våra kunder.