Gävle kommun

Utskick till 5 026 hushåll i kommunen - för att skydda vårt dricksvatten

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 17:15 CET

Söndag den 26 november skickar Gävle kommun, genom Bygg & miljö och Gävle Vatten, ut information i brevlådorna till boende och verksamhetsutövare inom Gävle kommuns vattenskyddsområden, Gävle-Valboåsen och Lössenåsen-Hamrångefjärden. Totalt 5 026 hushåll.

Bakgrunden är att i maj 2006 fastställde länsstyrelsen skyddsområden för Gävle-Valboåsens och Lössenåsen-Hamrångefjärdens dricksvattentäkter med tillhörande skydds­föreskrifter.
I föreskrifterna finns en övergångsregel som säger att alla som idag gör något som är tillståndspliktigt enligt dessa föreskrifter ska söka tillstånd för detta.

Ansökan ska vara byggnads- och miljönämnden till handa senast den 12 maj 2007. De som inte söker tillstånd för sina verksamheter måste enligt föreskrifterna upphöra med dessa detta datum.

Men för samtliga fastighetsägare (även utan verksamhet) är det mycket viktigt att veta vad som gäller inom kommunens vattenskyddsområden. Föreskrifterna har skickats ut från länsstyrelsen tidigare.