Ainax Aktiebolag

Utskiftningen av Scania A-aktier till aktieägare i Ainax AB (publ) har verkställts den 6 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:19 CET

Utskiftningen av Ainax innehav av Scania A-aktier har verkställts den 6 mars 2006 till bolagets aktieägare som var införda i aktieboken 28 februari. Aktierna har bokförts på aktieägarnas VP-konton den 7 mars.
Utskiftningen utgör ett förskottsskifte från likvidatorn advokat Stefan Lindskog och är föranledd av det beslut som fattades på Ainax årsstämma den 6 mars 2006 om att bolaget omedelbart ska träda i frivillig likvidation.

Genom likvidationen har den av Bolagsverket utsedde likvidatorn, advokat Stefan Lindskog på Wistrand Advokatbyrå, ersatt den stämmovalda styrelsen i Ainax.

De utskiftade Scania A-aktierna ger rätt att delta på Scanias årsstämma den 4 maj 2006 och är berättigade till en eventuell aktieutdelning.

Scanias styrelse har föreslagit bolagsstämman en utdelning på 15 kr.


För mer information, vänligen kontakta:
Mariana Burenstam Linder, telefon 08 - 611 88 10, mobiltelefon 070 - 595 22 50 Mats Löfgren, mobiltelefon 0709 - 200 999

www.ainax.se