Moderaterna

Utskottsinitiativ om polishämtning till skolan

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 11:48 CEST

Pressmeddelande

2006 04 07

Riksdagsledamot
Sten Tolgfors
0739-14 50 00


- Idag saknas det möjligheter att säkerställa skolplikten. Det kan inte vara skolans skyldighet att till se att elever kommer till skolan. Det ansvaret är föräldrarnas. Föräldrarnas ansvar är markerat i lagen genom att vårdnadshavarna kan åläggas vite om de inte ser till att barnen kommer till skolan, men detta används sällan.

Det säger moderaternas skolpolitiske talesman Sten Tolgfors med anledning av en begäran om utskottsinitiativ av utbildningsutskottet.

- När föräldrarna inte tar sitt ansvar kan det inte vara lärares uppgift att åka runt och hämta elever till skolan.

Igår sa skolminister Ibrahim Baylan enligt TT att han ”anser att polisen ska kunna hjälpa till när alla andra utvägar är prövade. Först ska kommunen försöka ha en dialog med föräldrarna och kanske även ta hjälp av sociala myndigheter. Om allt detta inte fungerar så anser jag att vi måste se om man kan ta hjälp av polisen som yttersta nödåtgärd.”

- Lagstöd för detta saknas idag, varför barns rätt till skolgång kan förhindras. Skollagen behöver enligt Skolverket kompletteras med verkställighetsbestämmelser. Eftersom inget sådant förslag finns framme och regeringens möjlighet att få ett sådant förslag behandlat före sommaren är borta bör utbildningsutskottet ta initiativ till sådan lagändring.

-------------------------------------------------
Nedan bifogas begäran i sin helhet

Till Utbildningsutskottet
Jan Björkman

Begäran om utskottsinitiativ

Skolverket har påtalat att det inte alltid finns rutiner för att säkerställa skolplikten. Det kan inte vara skolans skyldighet att till se att elever kommer till skolan. Det ansvaret är föräldrarnas. Föräldrarnas ansvar är markerat i lagen genom att vårdnadshavarna kan åläggas vite om de inte ser till att barnen kommer till skolan, men detta används sällan.

När föräldrarna inte tar sitt ansvar kan det inte vara lärares uppgift att åka runt och hämta elever till skolan. Bakom frånvaro ligger ofta sociala problem och familjer som redan har kontakt med socialtjänsten.

Igår sa Ibrahim Baylan till Ekot: ”Det är ordningsmaktens uppgift att se till om det är så att barnen inte kommer dit, sa Ibrahim Baylan.” Igår sa skolminister Ibrahim Baylan enligt TT att han ”anser att polisen ska kunna hjälpa till när alla andra utvägar är prövade. Först ska kommunen försöka ha en dialog med föräldrarna och kanske även ta hjälp av sociala myndigheter. Andra vägar som kan prövas är att föreningar kan hjälpa till.

Baylan sa: ”Om allt detta inte fungerar så anser jag att vi måste se om man kan ta hjälp av polisen som yttersta nödåtgärd.”

Lagstöd för detta saknas idag, varför barns rätt till skolgång kan förhindras. Skollagen behöver enligt Skolverket kompletteras med verkställighetsbestämmelser. Eftersom inget sådant förslag finns framme och regeringens möjlighet att få ett sådant förslag behandlat före sommaren är borta bör utbildningsutskottet ta initiativ till sådan lagändring.

Sten Tolgfors


Roberta Alenius
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 57 88
+46-73-682 81 13