Sandvikens kommun

Utställd detaljplan för Vallpigan i Vallhov

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:29 CET

Ett förslag till detaljplan som möjliggör 25 nya tomter för friliggande småhus i nordvästra delen av Vallhov finns utställt från den 9 februari.
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Ovansjö-Se 2:55, Vallhov 2:1 och Sätra 5:229 i Sandviken ställs ut för offentlig granskning under tiden 9 februari - 9 mars 2007 i stadshusets entréhall i Sandviken och på biblioteket i Folkets Hus.

Detaljplanen omfattar det blivande kvarteret Vallpigan i den nordvästra delen av Vallhov. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 25 nya tomter för friliggande småhus. Målet är att skapa förutsättningar för att området skall få en sammanhållen och harmonisk karaktär trots att varje fastighet bebyggs av enskilda privatpersoner.

Lämna synpunkter på förslaget senast den 9 mars 2007.

Ta del av förslaget
http://www.sandviken.se/boende/planer/vallpiganivallhov.4.2e8c24331101164925a800010108.html