Bianca Brandon-Cox Productions

Utställning MATJUVELER – Utställning om mångfald, hållbarhet och smak på Smaka på Sthlm 2-6 juni

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 12:51 CEST

Idag betraktar vi diamanter, guld och ädelstenar som något av det mest exklusiva men vad kommer att vara exklusivt i framtiden om säg 20 år? 

MATJUVELER – En utställning med fotografier och unika smycken, är resultatet av ett samarbete mellan grönsaksproducenten Märta Gunnarsson och matfotografen Bianca Brandon-Cox. Den rikedom av färg, form och smak som odlandet av de gamla svenska bevarandesorterna innebär för framtidens måltider lyfts här kunskapmässigt, smakmässigt och estetiskt. 

Smaka på Sthlm 2-6 juni, i Gastronomiska Samtals tält

Öppet dagligen 11-20.00.

http://www.smakapastockholm.se/at-drick/gastronomiska-samtal

Både bilder och smycken kommer att finnas till försäljning.

-----Mer info----

Idag betraktar vi diamanter, guld och ädelstenar som något av det mest exklusiva men vad kommer att vara exklusivt i framtiden om säg 20 år?

Under Gastronomiskt Forum 2016 bestämde ett brett spektra från hela matbranschen att en av de viktigaste frågorna att jobba med – nu och framöver – är potentialen i bevarandesorter, just gamla sorter av frukt, grönt, spannmål, kött och fågel.

Vårt projekt handlar om att öka medvetenheten om att bevarandesorter finns, för att i slutänden få konsumenterna att efterfråga dem, så att odlare vågar satsa. Vi hoppas att alla konsumenter i slutänden får se en större mångfald i livsmedelsbutikerna och att vi får hållbara alternativ till “supergrödor” från gobala företag. Och naturligtvis att skapa en bredare smakpalett.

Bakgrund
Idag odlar vi globalt och internationellt framförallt utvalda grödor, vissa genmanipulerade för att få god skörd. Mångfalden har försvunnit med industrialismens framfart, en trend vi kan se i hela världen. Globala företag i USA försöker ta patent på vissa superfrön vilket medför en enorm makt och en ekonomiskt utsatt position för bönderna om företaget höjer sina priser. Kommer de förädlade sorterna att hålla i ett ekologiskt hållbart system? Vad händer om likriktning och felsatsningar skapar ekosystem-kollaps, om alternativen är få, och om maten är på väg att ta slut, vad kommer då att vara mest exklusivt?

I de gamla sorterna finns en enorm potential som vi idag kan ge liv genom att odla dem, äta dem och uppskatta dem, men de krävs att vi agerar nu, innan det är försent. Att odla frö är att ge liv åt ett kulturarv och dessa frön säkrar antagligen vår framtida matproduktion. Som Crop Trust säger ”The mission of Crop Trust is to ensure the conservation and availability of plant diversity essential for food and agriculture forever”.

“Att bevara och hållbart bruka den odlade mångfalden är inget självändamål. De genetiska resurserna är vår försäkring för en framtid som med visshet kommer att präglas av stora utmaningar beträffande fortsatta klimatförändringar och behov av ökad och förbättrad livsmedelssäkerhet.”

Jordbruksverket 2015*

*Jordbruksverket (2015) Programmet för odlad mångfald, POM – Mål och strategi för perioden 2016-2020. Rapport 2015:16

Bianca Brandon-Cox jobbar som matfotograf, rekvisitastylist och filmproducent. Hennes kunder består av alltifrån stora kommersiella kunder till små matproducenter och hon är helt inriktad på mat- och dryck.

biancabrandoncox.com

Food Art Prints från utställningen hittar du även på: biancabrandoncox.com/art-prints