Jönköpings läns museum

Utställning med Anna Viola Hallbergs videoinstallation

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 10:58 CEST

Bildtext: Konstnären Anna Viola Hallberg intresserar sig ofta för gränsen mellan privat och offentligt.

Anna Viola Hallbergs videoinstallation handlar om vår delade plats i världen, om vårt ansvar gentemot vår nästa, där av namnet Mellan mig och dig. Videoverket är den andra utställningen som Rum 203 visar på Jönköpings läns museum.

Under de senaste decennierna har stora migrationsströmmar, ett förändrat Europa med öppningar inom EU och stängda gränser för dem utanför, aktualiserat en rad frågor. En av dessa är just frågan om vår delade plats i världen, om ansvar gentemot sin nästa. I det nya platsspecifika videoverket Mellan mig och dig tar sig Anna Viola Hallberg an detta. I verket möts något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade. Vad är den enskilda människans ansvar gentemot andra, vart placerar vi oss i relation till institutioner, nationsgränser, medborgarskap och politiska idéer?

Initiativtagare till utställningen är Kultur & Utveckling, Landstinget i Jönköpings län och Jönköpings läns museum som båda arbetar för att länsborna ska kunna ta del av angelägen samtidskonst på hemmaplan.

Mellan mig och dig visas i RUM 203 på Jönköpings läns museum under perioden 10 september till och med 5 oktober 2014. RUM 203 är ett samarbetsprojekt mellan Kultur & utveckling, Landstinget i Jönköpings län, Nässjö Konsthall och Jönköpings läns museum.

Välkommen till pressvisning av utställningen
Mellan mig och dig
på Jönköpings läns museum tisdag den 9 september kl 10

Vid pressvisningen medverkar: Anna Viola Hallberg, konstnär och
Liselotte Munther, enhetschef, Jönköpings läns museum 

Önskar ni mer information?

Välkommen att kontakta Liselotte Munther, enhetschef, Jönköpings läns museum 

Tel 036-30 18 29, e-post liselotte.munther@jkpglm.se


Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  arbetar cirka 55 personer med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering och byggnadsvård.

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.