Eskilstuna kommun

Pressinbjudan: Utställning om ekosystem ska locka till besök i naturstugan i Årby i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 13:37 CET

I naturstugan i Årby naturreservat har stadsbyggnadsförvaltningen, byggt en utställning om biologisk mångfald och ekosystem med temat: Det är bra att vara många för att bygga stabilt.

Syftet med utställningen är att skapa intresse, kunskap och insikt om biologisk mångfald och ekosystem. Besökaren inspireras till att själv vara en del av utställningen genom att klämma, lukta, lyssna och spela ett spel för att förstå varför ett rikt växt- och djurliv är viktigt.

Vi vill väcka tankar hos besökaren om vilken roll och funktion de olika arterna har i ekosystemet och hur de är sammankopplade. Utställningen ska öka medvetenheten om att träd kan vara en livsmiljö för många olika arter, vilka tillsammans bidrar till biologisk mångfald. Den riktar sig främst till personer som är cirka 10 år eller äldre men kan ses av alla som vill lära mer om vår natur och dess ekosystem.

Utställningen i naturstugan är en av åtgärderna som genomförs för att binda samman stadsdelar genom stadsläkning. Målet med stadsläkning är att höja livskvaliteten i några utpekade områden och naturstugan kan fungera som ett nav där människor från närliggande områden kan träffas och mötas. Naturstugan är öppen vardagar tisdagar och torsdagar mellan klockan 9 och 16 samt vissa söndagar då vi har tipspromenad i samarbete med Korpen.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Sarita Hotti, inviger utställningen i naturstugan tillsammans med de första besökarna.

Tid: 8 december - invigningen är 14.00 och sedan går det att besöka utställningen fram till 17.00

Plats: naturstugan i Årby

----------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta stadsbyggnadsförvaltningen kommunbiolog Camilla Ährlund, 070-523 30 36 eller kommunbiolog Gunilla Frenne 073-950 00 49.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.