Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Utställning om hardcorens huvudstad

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 11:43 CEST

Folkrörelsearkivet i Västerbotten får 300 000 i medfinansiering från Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott för att genomföra projektet Umeå Hardcore - en utställning om hardcorens huvudstad. Det blir också den första gästutställningen i Umeå Gitarrmuseums lokaler.

Utställningen ska bland annat visa hur viktig Umeås hardcorerörelse varit för dagens musikscen. Den omtalade ”Umeåandan”, gör-det-själv-kulturen, kommer att lyftas fram och förhoppningen är att utställningen ska inspirera till fortsatt eget skapande och nya former av engagemang.

- Vi vill få Umeåborna att känna stolthet över såväl sitt musikaliska arv som dagens musikscen och aktuella band med kopplingar till hardcorescenen, säger Susanne Odell på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Utställningen kommer att ha en interaktiv del där besökare kan kommentera, lämna egna bidrag i form av material, minnen och berättelser. Urvalet av material kommer att ske i tätt samarbete med musikerna David Sandström och Dennis Lyxzén.

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beviljat medfinansiering 300 000 kronor för att bekosta formgivningen av utställningen samt en utställningskatalog.

- Folkrörelsearkivets spännande arkivmaterial om hardcorerörelsen berättar om en unik musikscen och en tongivande period i Umeås samtidshistoria. Utställningen kommer att synliggöra samlingen för en bredare allmänhet, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Kontaktpersoner

Marie-Louise Rönnmark
kommunalråd, ordförande kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12, 070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson
vice ordförande kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Susanne Odell
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
090-71 30 34
info@folkrorelsearkivet.se

Karin Holmgren
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
090-71 30 30
info@folkrorelsearkivet.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.