Eskilstuna kommun

Utställningen ATMOS – konsekvenser och lösningar av klimatförändringen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:41 CEST

Under hösten 2005 byggs ATMOS, en utställning om 500 m2 i centrala Eskilstuna. Ämnet är aktuellt - klimatförändringen, eller som det ibland kallas, växthuseffekten.

ATMOS behandlar orsaker till klimatförändringen, konsekvenserna av den och lösningar för framtiden och idag. Innehållet kommer att granskas av experter från bland annat Naturvårdsverket.

ATMOS riktas till elever från skolår 6 till och med gymnasiet och ska visas under 2006. Den produceras av Eskilstuna kommun/Barnkulturcentrum och finansieras med stöd från kommunstyrelsen och Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram ”Klimp”.

Rollspel och övningar är en integrerad del av upplevelsen, som beräknas ta två timmar. Utställningen kommer i nuläget inte att vara tillgänglig för allmänheten. Däremot kommer de elever som besökt den att få en grundlig genomgång av frågan och kommer sedan att få delta i en webbtävling, där de får föra sina kunskaper vidare.

Utställningen, som byggs av Barnkulturcentrum, är ett projekt cirka åtta gånger större än de utställningar som vanligtvis produceras där - både vad gäller budget och utställningsyta. Till sin hjälp har BKC därför anlitat såväl andra delar av kommunen, som fristående firmor. Eventuellt kommer även elever på Mälardalens högskola att medverka i projektet.

Mer information
kontakta Lars Wiklund, projektledare 070-264 67 04 eller Irène Karlbom, utställningsproducent 070- 221 47 26.