Kulturdirekt

Utställningen In Defense of the Pixelated Image – an Exploration of Polish Video Archives

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 13:00 CET

Välkommen till In Defense of the Pixelated Image – an Exploration of Polish Video Archives 15–19 december 2015 12.00–19.00 In Defense of the Pixelated Image – an Exploration of Polish Video Archives öppnar den 15e december på ID:I Galleri och visar ett urval av de viktigaste experimentella videokonstverk som skapats i Polen i analogt format.

In Defense of the Pixelated Image presenterar videokonstverk av banbrytande polska konstnär rer från 1970-talet till tidigt 2000-tal. De medverkande konstnärerna är: Zbigniew Rybczyński, Ewa Partum, Piotr Wyrzykowski, Agnieszka Brzeżańska, Janek Koza och Wspólnota Leeeżeć

Verken kommer från två digitala arkiv: Filmoteka på Moderna Museet i Warszawa och från WRO Art Center i Wrocław och zoomar in på mediet och dess materialitet i den digitala tidsåldern. Pro cessen att uppgradera video från föråldrade format till nya, högteknologiska väsen kallas för migrering. Därmed signifierar detta en förändring i konstverkens existens och cirkulation.

Utställningen utforskar mediets förändring från analogt till digitalt, där inspirationen tas från konstnären och teoretikern Hito Steyerls text In Defense of the Poor Image, där hon skriver om den lågupplösta bildens potential i relation till senkapitalismen och dess aggressiva modernisering av visuell teknologi. Konstnärernas videoverk kan ses som en profetia som förutsäger den process som Steyerls text beskriv ver, i det att de undersöker bildskärmens acceleration och förfall innan Internets globala expansion. I den här utställningen får vi följa pixelns resa genom den polska videokonsthistorien och sättet på vilket dessa konstnärer självreflekterande kritiserar mediets spe cificitet genom olika typer av pixelering. Vad avslöjar den fragmenterade bildskärmen om vår verklighetsuppfattning, och hur relaterar detta till nya sätt att dela och visa konstverk digitalt? Genom konstnärernas videoverk får vi träda in i alternativa världar och undersöka pixelns innebörd i olika sammanhang: censur, kamouflage, felfunktion, störning, komedi. Utställningen presenterar digitala kopior av verken – det kommer inte att finnas några original.

Program:
17 december 17.00, presentation av Marika Kuźmicz (Arton Foundation, Warszawa). Fil. dr. Marika Kuźmicz tog examen i konsthistoria på Warszawas universitet och doktorerade vid Polska vetenskapsakademinskonstinstitution. Hon forskar om polsk 1970-talskonst och är chef för Artonstiftelsen i Warszawa, en ideell organisation som forskar om och ställer ut polsk konst från den tiden.

19 december 19.00, finissage med performance av Jenny Simm (BA Fotografi, Akademi Valand och MA Fri Konst Konsthögskolan, Umeå universitet). Till våren 2016 planeras två seminarier som kommer att utforska videokonstens framtid, digitala arkiv och nya medier tillsammans med magisterprogrammet med inriktning mot curator för film och video på Akademi Valand, Göteborg och på Konstfack, Stockholm. Med stöd från Stockholms universitet, Polska instituttet i Stockholm och ID:I Galleri. Konstnärlig medverkan och utformning av Kristoffer Larberg.

In Defense of the Pixelated Image är curaterad av Olivia Berkowicz, och ingår i ett examensarbete inom Curatorprogrammet, internationellt masterprogram vid Stockholms universitet, vid Institutionen för kultur och estetik

ID: I Galleri
Tjärhovsgatan 19
116 28 Stockholm
http://www.idigalleri.org/

____________________________________________________________________
Om Kulturdirekt
Kulturdirekt är samlingsplatsen för Stockholms fria kulturliv. Vi finns på webben och i informationsdisken på Kulturhuset vid Sergels torg. Vårt primära mål som medlemsförening är att göra steget mellan Stockholmsregionens kulturarrangörer och dess kulturkonsumenter kortare. I en demokratisk plattform för det fria kulturlivet, engagerar vi oss för att alla medlemmar ska ges likvärdig möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.