SAS

Uttalande angående spekulationer rörande SAS koncernens framtida struktur

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:35 CEST

Angående dagens spekulationer i media bekräftar SAS härmed att bolaget är i en process där man utvärderar olika strukturella möjligheter för koncernen. Inom denna process genomför SAS samtal rörande möjliga strukturella lösningar.


Det måste betonas att inga beslut är fattade.För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen ,Chef för SAS Investor Relations +46 8 797 1451


SAS Group Investor Relations