Folksam

Uttalande av Folksam Livs styrelse på styrelsesammanträdet den 22 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 10:49 CEST

Folksam Livs styrelse har beslutat att inte tillsätta vare sig någon extern eller intern särskild utredning angående Folksams verksamhet. Styrelsen finner att verksamheterna är väl genomlysta och att Folksam inte har det slag av affärer som kommit i dagen i andra bolag på den svenska försäkringsmarknaden.

I den mån staten eller tillsynsmyndigheten finner anledning att genom utredning genomlysa det svenska försäkringsväsendet i sin helhet skulle Folksam Livs styrelse se positivt på en sådan branschmässig översyn.

Folksam Livs styrelse anser vidare att svensk försäkring på sikt bäst betjänas av en konstruktiv dialog med tillsynsmyndigheten och att i första hand tillsynen ges möjligheter till olika slag av utredningar inom branschen om så skulle anses erforderligt.

För information, kontakta:
Nina Jarlbäck, styrelseordförande i Folksam Liv, tel 08-743 17 00
Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10
Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07