Utrikesdepartementet

Uttalande av Laila Freivalds med anledning av beslutet om ett råd för mänskliga rättigheter inom FN

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:51 CET

- Det är med stor glädje jag välkomnar dagens beslut i generalförsamlingen om att inrätta ett råd för de mänskliga rättigheterna inom FN. Det är ett avgörande framsteg i det pågående reformarbetet, säger Laila Freivalds i ett uttalande.

- Det nya rådet innebär en klar förbättring jämfört med dagens kommission för mänskliga rättigheter. Jag är övertygad om att det nya rådet kommer att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och förbättra samarbetet kring dessa frågor inom FN.

- Generalförsamlingens president Jan Eliasson ska ha all heder för sitt enträgna arbete. Han har med stor skicklighet hittat en balanserad text som tar hänsyn till de olika staternas intressen.

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om mänskliga rättigheter på FN:s webbplats (http://www.un.org/rights/) Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter (http://www.manskligarattigheter.se)