Utrikesdepartementet

Uttalande av Laila Freivalds med anledning av den irakiska specialtribunalens arbete

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:41 CEST

- Jag välkomnar att den irakiska specialtribunalen nu inlett sitt arbete, och Sverige erkänner tribunalens legitimitet. Förbrytelserna under Saddam Husseins regim bör prövas rättsligt för att Irak ska kunna gå vidare i en demokratisk riktning.

- Att irakierna själva håller i processen är rimligt och i enlighet med den internationella straffrätten.

- Ett åtal mot Saddam Hussein inför irakisk domstol är helt i enlighet med den internationella straffrättens grundtankar som säger att staterna själva har en skyldighet att beivra internationella brott.

- Mot bakgrund av att tribunalen inte utesluter dödsstraff har Sverige beslutat att inte bidra finansiellt till tribunalens arbete. Däremot stöder Sverige utbildning av irakiska domare för att stärka rättsväsendet i landet.