Utrikesdepartementet

Uttalande av Laila Freivalds med anledning av folkomröstningen i Irak

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:49 CEST

- Det är mycket glädjande att folkomröstningen om Iraks konstitution kunde hållas igår (lördag). Detta var ytterligare ett viktigt steg framåt i Iraks demokratiseringsprocess.

- Valdeltagandet visar på den starka vilja som finns hos det irakiska folket att utöva sina demokratiska rättigheter. Det är också positivt att de särskilda säkerhetsåtgärder som vidtagits ledde till att folkomröstningen kunde genomföras utan det våld som annars präglar den irakiska vardagen.

- Irak befinner sig i en mödosam politisk process som kräver både mod och tålamod. Det är viktigt att hela det internationella samfundet nu fortsätter att stödja den irakiska regeringen så att parlamentsvalen i december kan hållas på samma värdiga sätt som gårdagens folkomröstning.