Utrikesdepartementet

Uttalande av Laila Freivalds med anledning av Lennart Meris bortgång

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:50 CET

-Jag beklagar djupt president Lennart Meris bortgång. Estland och Europa nu har förlorat en stor statsman, säger utrikesminister Laila Freivalds.

-Lennart Meri hade, bland annat som utrikesminister, en central roll under de viktiga åren i slutet av 80-talet och början av 90-talet när Estland kämpade hårt för att åter bli självständigt, säger Freivalds. Detta engagemang fortsatte han sedan som president när Estland förberedde sig för EU-medlemskapet.

-Med sin bakgrund, bland annat som deporterad i Sibirien, sin gärning som bland annat filmare och författare och sin livslånga europeiska identitet kom Lennart Meri att till stor del personifiera Estlands framgångsrika kamp för sin självständighet, säger Laila Freivalds.