Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Laila Freivalds med anledning av Nobels fredspris

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 15:29 CEST

- Det är ett välförtjänt erkännande av den viktiga roll som Internationella atomenergiorganet (IAEA) och dess generaldirektör Mohamed ElBaradei har i arbetet för en kärnvapenfri värld.

- Priset markerar den betydelse som nedrustning och icke-spridning av kärnvapen har för internationell fred och säkerhet.

- Mohamed ElBaradei är en övertygande opinionsbildare i dessa frågor. Hans stämma är särskilt betydelsefull just nu sedan FN:s toppmöte misslyckats med att föra nedrustnings- och ickespridningsarbetet framåt. Valet av pristagare sätter åter fokus på arbetet för en kärnvapenfri värld, 60 år efter det att kärnvapen användes i Hiroshima och Nagasaki.