Östgötateatern

Uttalande: Bildande av regionalt scenkonstbolag i Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 15:43 CET

Vi har idag mottagit "Konsekvensanalys - bildande av regionalt scenkonstbolag i Östergötland", som innehåller ett förslag till bildandet av ett scenkonstbolag i Östergötland.

Som underlag för förslaget ligger den utredning som vi tre, tillsammans med Erik Träff, presenterade i mitten av augusti. Vi vet att frågan, vid sidan av att den är central för utvecklingen av scenkonsten i regionen, har ett stort medialt intresse, men innan vi har haft möjlighet att analysera och gemensamt utvärdera detta förslag väljer vi tre att inte göra några andra uttalande än det som följer nedan.

Vi välkomnar fortsatt den önskan att långsiktigt stärka den regionala scenkonsten som vi uppfattar ligger till grund för förslaget.

Efter en första genomläsning av förslaget ser vi dock att flera av de punkter, som vi i vår utredning pekade på som grundläggande, antingen inte alls har beaktats eller skjutits fram till en senare del av processen, då det formella beslutet om bolag redan kommer att ha fattats. Vi behöver tid att analysera förslaget och förhoppningsvis också få svar på de frågor vi har. Vi kan, av förslaget, inte heller se hur ledningarna och styrelserna för de tre berörda verksamheterna ska involveras i den fortsatta processen.

Karin Veres, VD Norrköpings Symfoniorkester
Johan Celander, VD Östgötateatern
Tomas Herrgårdh, Länsmusikchef Östgötamusiken

UTREDNINGEN: finns för nedladdning på www.ostgotateatern.se/press


Östgötateatern – Alla östgötars teater!

Östgötateatern är Sveriges största regionteater med vackra teaterhus i Norrköping och Linköping. Repertoaren består av svensk och utländsk dramatik, nyskrivna verk och klassiker. Teatern är också känd för sina musikaler.

Östgötateatern iscensätter årligen ett femtiotal produktioner med 700-1000 föreställningar som spelas för en publik på drygt 100.000 personer. Många av produktionerna ingår i teaterns turnéverksamhet.

Till Östgötateatern hör också ung scen/öst, vars uppdrag är barn- och ungdomsteater. Ung scen/öst har två fasta scener, en i Elsas Hus i Linköping och en i Kulturkammaren i Norrköping.