BRIO AB

Uttalande från BRIO:s vd Tomas Persson - med anledning av debatten kring arbetsförhållanden i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:53 CEST

I dag har en rapport som skildrar arbetsförhållanden hos leksakstillverkare i Kina presenterats. Bakom rapporten står organisationerna SwedWatch och Fair Trade Center. BRIO välkomnar den debatt som uppstått och har sedan länge arbetat med de etiska frågorna. Trots att vi är en liten aktör på världsmarknaden så kan konsumenterna känna sig trygga med att BRIO gör allt vad vi kan för att förbättra situationen.

Av rapporten framgår att en del kinesiska leverantörer inte följer de regler som vi och branschen gemensamt har satt upp. Detta är olyckligt och något som vi på BRIO ser mycket allvarligt på.

BRIO följer strikt de regler som branschorganisationen ICTI har tagit fram – Code of Conduct. Vi har dock inte nöjt oss med det utan har sedan tio år tillbaka även använt vårt eget regelverk – Suppliers Manual.

BRIO strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller den etiska diskussionen. De etiska kraven gäller samtliga leksaker som tillverkas, marknadsförs och säljs under BRIO:s varumärke.

Genom närvaro kan vi påverka
BRIO har öppet redovisat de leverantörer vi anlitar i Kina, och har ställt upp på en filmad intervju gjord av SwedWatch. Vi har inget att dölja, och vi eftersträvar som alltid öppenhet, saklighet och ansvarstagande. Det är bara genom att finnas på plats i Asien som vi kan åstadkomma förändrade arbetsvillkor.

Nytt kontor i Hong Kong ökar kontrollen
För att ytterligare komma ett steg närmare marknaden så har vi nyligen öppnat ett kontor i Hong Kong. En av de viktigaste uppgifterna för kontoret är att granska att gällande regelverk följs. Dessutom ska BRIO fortsätta att driva frågan vidare, styra utvecklingen och påverka leverantörerna. BRIO håller just nu på med att utvärdera de nya regler som ICTI har tagit fram – sk CARE Process – vilket är ett tuffare regelverk godkänt av FN. Koden innebär bland annat att fabrikerna behöver certifikat från och med januari 2006 – ett initiativ som BRIO ser positivt på och arbetar för att skriva på så snart som möjligt.

Vid eventuella frågor kontakta Tomas Persson, VD och koncernchef
Mobil: 07O3-76 0000, eller BRIO huvudkontor 0479-19 000

Mer information och ICTI:s regler Code of Conduct finns på www.brio.se