Vänsterpartiet

Uttalande från Lars Ohly: Vänsterpartiet stödjer det bolivianska folkets krav

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:14 CEST

Det bolivianska folket har en bitter historisk erfarenhet. Det var en
gång ett land med stora naturtillgångar vars naturresurser exporterades
över hela världen. Detta gav dock aldrig det bolivianska folket några
fördelar. Folket fick ingenting, istället brandskattades Bolivia och
silver och tenn rann ut ur landet. Nu fruktar det bolivianska folket att
detta skall hända igen när landets gastillgångar planeras exporteras till
Chile och sedan till andra delar av världen – i första hand USA.

Vi vet att USA blandar sig i det bolivianska politiska livet. Man har
har givit ekonomiskt och militärt stöd till den bolivianska regeringen i
syfte att undertrycka politisk opposition och folkligt motstånd.

Under den senaste månaden har Bolivia skakats av demonstrationer och
manifestationer. Människor har skjutits och dödats. Bara under det
senaste blodbesudlade veckoslutet dödade den bolivianska polisen och
militären under en enda dag mellan 20 och 30 personer och ett 90-tal
sårades. Totalt har 60 människor eller flera dödats under den senaste
månaden.

Vänsterpartiet protesterar mot denna förfärande blodutgjutelse för vilken
den bolivianska regeringen är ansvarig. Att använda tanks mot obeväpnade
demonstranter är ett militärt angrepp på det bolivianska folket.

Bolivias president Sanchez de Lozada är vald av Bolivias parlament men
inte av en majoritet av folket. Ministrar i regeringen har avgått på
grund av blodsutgjutelsen och vicepresidenten har uttalat att han inte
har något förtroende för presidenten. Trots detta vill den sittande
presidenten genomföra en neoliberal politik som innebär en ny åderlåtning
av naturresurser. Denna politik har lett till starka folkliga protester.

Vänsterpartiet känner en djup och stark solidaritet med det bolivianska
folket och med offren för blodsutgjutelserna.

Vänsterpartiet stödjer det bolivianska folkets krav att landets
naturtillgångar skall användas på ett sådant sätt att det bolivianska
folket kan kontrollera och dra fördel av dem för att säkra Bolivias
ekonomiska utveckling. Vi uttrycker vår djupaste solidaritet med dem som
kämpar för demokrati och rättvisa i Bolivia.

Lars Ohly, riksdagsledamot (v)
medlem av riksdagens utrikesutskott

För vidare information:
Lars Ohly, 070-585 58 55