Sveriges Dövas Riksförbund

Uttalande från SDRs kongress

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 11:50 CEST

Teckenspråk är så mycket mer än bara ett språk. Det vet vi som tillhör den språkliga och kulturella minoritetsgruppen teckenspråkiga döva och hörselskadade. Men de flesta beslutsfattare har inte den kunskapen, och är inte ens medvetna om att de inte vet.

Med "Inget om oss utan oss" menas att vi inte accepterar att beslut fattas över våra huvuden.

Teckenspråkiga döva och hörselskadades har en självklar och unik kompetens, och att inte använda den är resursslöseri. Nödvändig kompetens, förståelse och unika livserfarenheter finns endast hos de personer som själva tillhör en språklig och kulturell minoritetsgrupp.

Döva ska ges möjligheten att påverka och ges inflytande över beslut innan de tas på alla områden och i alla frågor där teckenspråkiga döva och hörselskadade befinner sig och berörs

Vårt budskap till beslutsfattare är: Vi begär inte att ni ska vara väl insatta i allt om döva och hörselskadades situation och behov. Det vi begär är att bli involverade i alla frågor som rör oss, innan ni fattar beslut.

Fråga oss! Inga beslut ska fattas över våra huvuden. Inget om oss utan oss!

Sveriges Dövas Riksförbunds kongress 2013Det svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009. SDR verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för att påverka och tillvarata teckenspråkiga döva och hörselskadades intressen ur flera perspektiv – språkpolitiskt,  handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.