Binar AB

Uttalande från styrelsen för Binar AB avseende erbjudandet från Pomona-Gruppen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 11:12 CET

Pomona-Gruppens reviderade erbjudande av den 26 oktober 2003 till aktieägarna i Binar innebär att aktieägarna erbjuds 14,00 kronor kontant per aktie i Binar.

Styrelsen för Binar har uppdragit åt Ernst & Young att genomföra en oberoende värdering av erbjudandet. Ernst & Young har i sin s.k. ”fairness opinion” kommit till slutsatsen att erbjudandet ligger inom ett intervall som är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Binar.

Prognos för fjärde kvartalet samt bedömning av utsikterna för 2004
Binars nettoomsättning för fjärde kvartalet 2003 beräknas att uppgå till knappt 20 MSEK, jämfört med 15,4 MSEK samma period föregående år. Resultatet efter finansiella kostnader (exklusive kostnader relaterade till erbjudandet) beräknas under perioden att överstiga 1,0 MSEK, jämfört med -0,1 MSEK föregående år. Binars styrelse förväntar sig inte någon påtaglig marknadstillväxt under 2004. Det marknadsarbete som har gjorts inom framförallt Pressautomation i kombination med genomförda kostnadsreduktioner förväntas dock att resultera i en ökad nettoomsättning och ett positivt resultat.

Rekommendation
Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens uppfattning att det erbjudna priset om 14,00 kronor per aktie är rimligt. Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Pomona-Gruppen. Styrelseledamoten Johan Rapp har inte deltagit i styrelsens beslut.

Styrelsen har anlitat Aureus AB som finansiell rådgivare vid utvärderingen av erbjudandet.

Trollhättan den 27 oktober 2003
Styrelsen i Binar AB (publ)

Ytterligare information lämnas av: Mikael Jonson, Styrelseordförande, tel 040-10 26 40Ingemar Pettersson, VD, tel: 070-540 34 13
Hemsida: www.binar.se

Binar är ett kunskapsföretag inom industriautomation och industriell IT. Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer. Binars slutkunder finns främst inom verkstadsindustrin med tyngdpunkten på fordonsindustrin. Produktområdena är tre:Elektronik, Systemintegration och Pressautomation.Inom Elektronik finns vår uppdragsutveckling och BiFas, ett industriellt styrsystem, som är hjärtat i ett brett produktprogram för olika typer av industriautomation. Produkterna används över hela världen.Inom Systemintegration genomförs industriella projekt med stort innehåll av styrteknik och industriell IT.Pressautomationsverksamheten är uppbyggd kring UniFeeder, en portalrobot som huvudsakligen används för att automatisera plåtpressningslinjer.Binar-gruppen har idag ca 50 anställda, verksamma i Trollhättan, Olofström och Kanada. Binaraktien är noterad på NGM-listan.