Persea AB

Uttalande från styrelsen för Persea avseende Erbjudandet till aktieägarna.

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 09:35 CEST

Persea Intressenter AB ("PIAB") offentliggjorde den 21 juli 2003 ett publikt kontanterbjudande till aktieägarna i Persea AB (publ). PIAB erbjuder aktieägarna i Persea 14 kronor kontant per aktie av serie A och eller serie B, vilket värderar Bolaget till 70 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar en budpremie om 23 procent jämfört med den volymvägda sista betalkursen för Persea-aktien under de senaste 30 dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet och en budpremie om cirka 23 procent i förhållande till sista betalkurs den 18 juli 2003 vilket var sista handelsdag före offentliggörandet av Erbjudandet.

Styrelsen i Persea AB har uppdragit åt Redeye AB ("Redeye") att utvärdera Erbjudandet. Redeye bedömer att marknadsvärdet på aktierna i Persea ej överstiger det bud som lämnats i Erbjudandet. Styrelsen har därför enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet. I detta beslut har ej styrelsens ordförande Curt Hardegård samt styrelseledamöterna Per-Arne Nordlander, Erik Brändström och Anna-Carin Månsson deltagit på grund av jäv.

Styrelsen i Persea AB (publ)

För ytterligare information:
Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se
Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se

Om Persea AB
Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike.