Svenska institutet

Uttalande från Svenska institutet om avgifter för utländska studenter

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:54 CET

Regeringsförslaget om avgifter för utomeuropeiska studenter är bra, men ett vågspel, säger Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg i en kommentar till dagens proposition. Sverige måste attrahera de bästa studenterna genom den bästa utbildningen i stället för att locka med gratisutbildning.

 

Vågspelet ligger i att svenska universitet och högskolor kan mista många av de nödvändiga internationella kontakterna. Sverige behöver utländska studenter – helst långt fler än de nuvarande 30.000 som studerar här. De behövs för att föra in nya influenser och för att bygga nätverk.

 

Det är bra att regeringen kompletterar beslutet med stipendieprogram både för duktiga studenter från u-länder och för studenter med speciell talang eller inriktning som Sverige behöver. I framtiden behöver sannolikt dessa program bli än större.

 

I Danmark sjönk antalet utländska studenter drastiskt när avgifter infördes. I Holland lyckades man i stort sett hålla antalet uppe genom aktiva marknadsföringsåtgärder och stipendieprogram. Sverige bör följa det holländska exemplet, slutar Wästberg.

 

Svenska institutet | Sätter Sverige på kartan

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

Svenska institutet har också regeringens uppdrag att främja svensk högre utbildning utomlands.