Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av jordbävningen i Pakistan

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 08:42 CEST

På drygt en vecka har antalet dödade i jordbävningskatastrofen i Pakistan ökat till närmare 50 000. Tre milijoner människor uppskattas ha blivit hemlösa.

FN har i en appell begärt 312 miljoner USD i stöd till Pakistan. Appellen har dock endast täckts till 19 procent. Sverige har bidragit med totalt 150 miljoner kronor, varav 97 miljoner kronor avsatts till FN.

- Katastrofen riskerar att förvärras om de drabbade står utan tak över huvudet nu när snön kommer och temperaturerna börjar falla. Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar, säger utrikesminister Laila Freivalds i en kommentar.

- Det är oroande att inte mer pengar skyndsamt ställts till FN:s förfogande. Nu måste alla biståndsgivare leva upp till sina löften och bidra till den akuta räddningsinsatsen, säger biståndsminister Carin Jämtin.

Behoven i Pakistan är omfattande och kommer att fortsätta vara det under en lång period. När åtgärder vidtagits mot den akuta humanitära krisen återstår det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet.

- Sverige ska inom EU verka för att ta bort antidumpingtullar mot Pakistan och att Pakistan ges förmånliga tullpreferenser, säger näringsminister Thomas Östros.

- Onsdag den 26 oktober hålls en FN-ledd biståndskonferens för Pakistan i Geneve. Sverige kommer att delta vid konferensen och står berett att ytterligare bistå de drabbade i Pakistan, avslutar biståndsminister Carin Jämtin