Riksförbundet Unga Musikanter

Uttalande om Marinens musikkår från Svensk blåsmusik

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 15:19 CET


Gemensamt uttalande av Föreningen Svensk blåsmusik och dess medlemmar

Vi, Föreningen Svensk blåsmusik och dess medlemsorganisationer, ser med största allvar på Försvarsmaktens nya nedläggningsplaner när det gäller Marinens musikkår. Vi menar att nedläggningen är ogenomtänkt och att det nu är dags att hitta en långsiktig framtidslösning för Marinens musikkår.

Att staten genom försvarsmakten har upprätthållit en stor och omistlig del av den svenska kulturen och det svenska musiklivet genom den musikverksamhet som i alla tider funnits inom försvaret – det är ett historiskt faktum som inte kan ifrågasättas. I takt med att försvarets uppdrag har förändrats har musikverksamheten inom försvaret krympt. Detta har skett utan någon egentlig diskussion om de kulturpolitiska värden som därmed gått förlorade. Nu är det dags att sätta den frågan i ljuset.

Ty även om försvaret inte ser något behov av att behålla Marinens musikkår, så finns det behovet likväl för det svenska musiklivet. Förutom bidraget till det professionella musiklivet i Sverige, utgör de få kvarvarande professionella blåsorkestrarna förebilder för alla barn, ungdomar och vuxna som har valt blåsmusiken som fritidssysselsättning. De professionella blåsorkestrarna bidrar också till att utveckla svensk blåsmusik samtidigt som de håller levande den mycket stora del av svenskt musikliv som blåsorkesterformen har varit genom åren.

Det försvaret gör och inte gör, det påverkar kulturlivet i Sverige. Den del av försvarets anslag som går till försvarsmusiken bör inte blandas ihop med försvarets övriga ekonomi. Medlen bör öronmärkas för blåsmusik så att om försvaret ändå väljer en olycklig väg för Marinens musikkår och det svenska musiklivet, då borde den finansiering som finns i försvarsmakten överföras till kulturbudgeten.

Vi vill be försvaret att inte skynda på en olycklig lösning, utan det är bättre att komma överens om hur en långsiktig lösning för Marinens musikkår ska kunna säkerställas och med vilka medel det ska göras.

För Föreningen Svensk blåsmusik 

Perry Göransson
ordförande

För Riksförbundet Unga Musikanter

Martin Erkenborn 
förbundsordförande

För Svenska missionskyrkans musikkårer 

Anna Winborg
ordförande 

För Pingströrelsens BrassBand

Alf-Göran Waldenvik
ordförande 


Föreningen Svensk blåsmusik

Föreningen Svensk blåsmusik bildas 1997 av ett flertal amatörmusikorganisationer i Sverige i syfte att bevara och utveckla det svenska blåsmusiklivet. Tillsammans företräder medlemsorganisationerna över 40.000 medlemmar i Sverige.

RUM för Sveriges framtida musikanter

Riksförbundet Unga Musikanter är landets tredje största ungdomsförbund med ca 400 medlemsföreningar i hela landet.

RUM skapar förutsättningar för unga musikanter och alla andra musik- och kulturskoleelever att fortsätta utveckla sitt intresse och sin förmåga.

Det gör vi med en bred kursverksamhet över hela landet, med vår egen festival, MusikRUM Västerås, och genom att ge stöd åt våra medlemsföreningars egen verksamhet.

Vi samverkar även med flera länsmusikorganisationer i landet samt med många kulturskolor. Vi skapar också opinion för den musikaliska återväxten efter år av nedskärningar i musikskolorna på många håll.