Vänsterpartiet

Uttalande om Vägval Vänster

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 00:00 CEST

Antaget av vänsterpartiets partistyrelse den 28 maj 2004


Vänsterpartiet är ett brett och öppet parti som uppmuntrar medlemmarna till debatt och diskussion om vänsterns politik i allmänhet och vänsterpartiets program i synnerhet. Vänsterpartiet är också ett demokratiskt parti som bekämpar fraktionsbildning, slutna arbetsformer och minoriteters försök att bestämma över majoriteten. Denna syn på partiet har ett nästan totalt stöd bland partiets medlemmar.

Den ekonomiska föreningen Vägval Vänster har marknadsfört sig bland annat genom en presskonferens i riksdagsgruppens lokaler, och presenterade då också ett alternativt program för Vänsterpartiet. Vänsterpartiets kongress har nyligen antagit ett partiprogram och valt en programkommission som ska arbeta med programfrågor. Naturligtvis ska varje medlem delta i partiets programdiskussioner, och naturligtvis har också varje medlem rätten att marknadsföra sina åsikter. Partistyrelsen konstaterar att alla kanaler inom partiet står öppna för medlemmarna att använda. Den som vill påverka och förändra vänsterpartiets politik har alla möjligheter att göra det. Vi vill ha en bred diskussion om partiets utveckling. I den diskussionen är alla medlemmar och demokratiska politiska uppfattningar i Vänsterpartiet precis som hittills lika välkomna- även de som finns inom Vägval Vänster.

Men den ekonomiska föreningen Vägval Vänster har valt ett arbetssätt som överensstämmer med delar av den så kallade Plan B som avslöjades efter kongressen och som skisserade ett arbetssätt som leder bort från den öppna dialog och diskussion som vänsterpartiet vill främja. Plan B innehåller förslag till en organisation och ett arbetssätt som handlar om att en minoritet inte vill acceptera majoritetens beslut.

Partistyrelsen konstaterar att de som utformat den så kallade Plan B föreskriver ett fraktionsarbete inom vänsterpartiet, med syfte att skapa "ett parti i partiet". I planen diskuteras hur vänsterpartiets resurser ska användas för ett maktövertagande av partiet. Ett sådant arbetssätt måste varje demokratiskt parti ta avstånd från. Partistyrelsen tar med kraft avstånd från Plan B.

Mot den bakgrunden är det ofrånkomligt att medlemmar reagerade med oro och ifrågasättande när föreningen Vägval Vänster lanserades. De ansvariga för föreningen måste i handling visa att oron är obefogad. Partistyrelsen uppmanar alla medlemmar att inte delta i något arbete som legitimerar en utveckling av Plan B eller uppbyggnaden av "ett parti i partiet".

Nu bör vi i vänsterpartiet koncentrera våra gemensamma krafter på att utveckla en bred och demokratisk dialog i hela partiet om hur vi utvecklar vår politik. Vänsterpartiet skall även i fortsättningen vara ett brett och öppet parti där vi har högt i tak och långt till dörren. Vi ska också vara ett parti fritt från fraktionsarbete, där vi har respekt för demokratiskt fattade beslut och möter varandra i en öppen dialog. Om denna inställning är så gott som samtliga medlemmar i Vänsterpartiet överens. De få som ställer sig utanför dessa demokratiska arbetsformer avstår också från att delta i det viktiga arbetet med att utveckla Vänsterpartiets politik i framtiden.