Frihetspartiet

Uttalande rörande styrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 02:09 CET

Utefter den stora massmediala uppmärksamheten kring Frihetspartiet i veckan vill partiet göra ett uttalande:

Frihetspartiet är ett politiskt parti som startats i avsikt att förbättra villkoren för det svenska folket; för de lilla och många illa förtrampade människorna i dagens Sverige. Mediabevakningen kring partiet har nästan uteslutande fokuserat på att två personer i styrelsen skulle vara medlemmar i Hells Angels. Förutom att detta är fel i sak saknar det också all relevans och betydelse vid en bedömning av partiets politiska program och budskap.

Styrelsepersonerna har handplockats i avsikt att erhålla största möjliga kompetens, kunskap, tyngd och förankring. Vi har medvetet valt personer med erfarenhet av andra stora uppgifter och arbeten såsom  Sverigemodellen, Sverigemötet, Scanbike, Regionerna och Nättidningen Payback. Samtliga personer har gått in som privatpersoner i arbetet kring Frihetspartiet och medverkar således inte i styrelsen såsom representanter för någon mc-klubb utan sköter arbetet helt och hållet såsom privatpersoner, utan all form av påverkan eller inblandning utifrån.

Frihetspartiet är öppet för och välkomnar all form av debatt kring våra politiska ståndpunkter men avser inte att föra någon som helst vidare diskussion kring styrelsens sammansättning, de enskilda styrelsemedlemmarna eller styrelsemedlemmarnas olika privata förhållanden!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.