Stockholms Läns Landsting

Uttalande till stöd för Per Johansson (v)

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 14:34 CEST

Uttalande antaget av vänsterpartiets landstingsgrupp i
Stockholms läns landsting 2005-10-03

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Stockholm vill uttrycka sitt stöd för Per Johansson, ordförande för Seko tunnelbaneklubb 119, som förra veckan avskedades av Connex.
Som ordförande har han gjort sig känd som en ivrig företrädare för fackliga intressen och höga krav på säkerhet både för resenärer och personal.

Det är en facklig rättighet att kunna påtala brister i säkerhet och arbetsmiljö. Vi kan aldrig godta att åtgärder som värnar om säkerheten betraktas som illojalitet och grund för avskedande. För vänsterpartiet är det en självklarhet att stödja det fackliga arbetet.

Med sitt agerande äventyrar Connex även trafiken och måste ta på sig det fulla ansvaret för eventuella trafikstörningar som avskedandet orsakar.

Vänsterpartiets landstingsgrupp
Håkan Jörnehed, vice gruppledare
Tel. 070 - 737 41 20