Svenska Journalistförbundet, SJF

Uttalande till stöd för webbplatsen Kulturnät Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 13:58 CEST

Journalistförbundet protesterar mot regeringens planer att lägga ner Kulturnät Sverige. Förbundet anser att Kulturnät Sverige fyller en viktig funktion både för demokratin och yttrandefriheten genom att öka tillgängligheten till svensk kulturför allmänheten.

Webbplatsen Kulturnät Sverige ska, enligt förslag från regeringen, läggas ner i slutet av detta år. Statens Kulturråd har på regeringens uppdrag utvecklat Kulturnät Sverige sedan 1997 och har i dag bland annat en länklista till närmare 8000 medie- och kulturwebbplatser.

Svenska Journalistförbundet protesterar mot regeringens förslag att lägga ner Kulturnät Sverige. Vi anser att det är en för både demokratin och yttrandefriheten viktig funktion som Kulturnätet fyller genom att för allmänheten på ett icke-kommersiellt och enkelt sätt öka tillgängligheten för svensk kultur. Detta genom att webbplatsen ger en samlad information om alla kulturformer, oberoende av organisations-, politisk eller religiös tillhörighet.

Svenska Journalistförbundet anser att regeringen bör dra tillbaka sitt förslag om nedläggning av Kulturnät Sverige samt tillförsäkra Statens Kulturråd medel att driva webbplatsen vidare.

Uttalalande antaget av Journalistförbundets styrelse den 7 oktober 2004

AVSÄNDARE
Lotta Tillström
Informationsombudsman
Journalistförbundet
08-613 75 00
lotta.tillstrom@sjf.se