Världsnaturfonden WWF

Uttern på väg tillbaka

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:30 CET

Det finns dubbelt så många svenska uttrar idag
som för 25 år sedan. Utterbeståndet har nu
ökat till 1 500-2 000 individer att jämföra med
500-1 000 djur på 1980-talet. Uttern har också
spridit sig till "nygamla" vattendrag. Ökningen
förklaras främst av minskade halter av miljögifterna
PCB och DDT, visar en ny rapport från
Världsnaturfonden WWF.

- Det är glädjande att uttern gör come-back i
den svenska naturen och kommer tillbaka i
vattendrag där den naturligt har funnits tidigare,
säger Lennart Henrikson, biolog och ansvarig för
WWFs utterprojekt i Sverige.

Trots den positiva utvecklingen finns fortfarande
orosmoln. Samtidigt som inventeringar visar på
en positiv utveckling har forskare upptäckt nya
miljögifter hos uttrarna, som exempelvis bromerade flamskyddsmedel från datorer och mobiltelefoner och PFOS som bland annat används för impregnering. Ämnena tillhör de nya långlivade "vardagskemikalierna".
Här krävs, enligt WWF, en betydligt tuffare
lagstiftning i EU för att få bättre kontroll.

- Även förstörda livsmiljöer, biltrafik och fångst i
fisknät och minkfällor hotar uttern, fortsätter
Lennart Henrikson.

WWFs rapport ger en lägesbild över utterns
status i Sverige och ger förslag på åtgärder
som kan hjälpa uttern. Naturvårdsverket arbetar
nu med ett åtgärdsprogram som ska gynna uttern.
Exempel är restaurering av våtmarker, kalkning
av sjöar och vattendrag samt passager under
broar så att uttern slipper korsa vägar och
riskera att bli överkörd. Skyddsåtgärder i
samband med fiske, fiskodling och fällfångst
behövs också.

Uttern -vattenakrobaten - lever på land
men är mycket väl anpassad till ett liv i vatten.
en har en spolformad kropp och simhud mellan
tårna. Arten är fridlyst. Födan utgör till största
delen av fisk, men även groddjur, kräftor och
insekter ingår i dieten. Uttern finns idag spridd i
östra Götaland, östra Svealand och i Norrland.
Småland-Östergötland, Västernorrland och
Norrbotten kan med dagens kunskap räknas
som kärnområden.

WWF-rapporten "Uttern i Sverige 2006"
presenteras på en konferens vid Storforsen
i Älvsbyn 22-23 mars 2006. Där diskuteras
också erfarenheter från Danmark och Norge.

För mer information: Lennart Henrikson,
biolog WWF, 070 -378 56 13 eller 08 - 624 7400
Lennart Henrikson, biolog WWF, 070 - 378 56 13
Sofi Alexanderson, biolog WWF 073 - 652 97 09
Sofia Gylje, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
070 - 311 22 04
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF,
08-624 74 03, 070-629 10 77