Västerbottens museum

Utvändigt dekormåleri på Umeå stads kyrka restaureras

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2004 16:18 CET

Den stora tak- och fasadrestaureringen av Umeå stads kyrka har pågått snart i två månader. Vid kulördokumentationer har konstaterats att de putsade ytorna kring fönstren en gång varit dekormålade. Under sex enfärgade färgskikt finns trebladsmotiv och friser i en brunröd kulör mot en grågrön botten. - Det vi hittat är spännande. Med det gotiserande fönstermåleriet ville man förmodligen förhöja kyrkans redan ståtliga och dekorativa intryck, säger Annika Lindberg, byggnadsantikvarie vid Västerbottens museum och antikvarisk kontrollant vid restaureringsarbetet. Vi har inte känt till att det funnits så mycket utvändigt dekormåleri. Flera av mönsterbilderna har nu frilagts och avritats och församlingen har beslutat sig för att nydekorera målningarna när nu ändå putsen är i behov av ommålning. - Man satsar helt rätt när man nu vill återge kyrkan mer av det utseende den hade under slutet av 1800-talet, fortsätter Annika Lindberg. Måleriet fanns inte vid invigningen av stadskyrkan 1894, men efterforskningar visar att det tillkom 1896 som ett resultat av en särskild insamling bland umeborna till "den nya kyrkans värdiga prydande". Restaureringen av stadskyrkan är föranledd av att takplåten tjänat ut och att delar av tegelfasaderna är frostsprängda och vittrade. Trots att ett materialbyte görs från galvad plåt till koppar kommer kyrkan att återfå mycket av sitt ursprungliga utseende eftersom taket då var målat i en kopparton. Från början var alla gavelkrön och listverk bara täckta med bruna saltglaserade lergodsplattor. Det var skimrande vackert, men ingen teknisk hit... Kyrkorådsprotokoll visar att man redan efter ett år fick problem med vatteninträngning och frostsprängning. Nydekoreringen av mönsterbilderna kommer att påbörjas inom en månad. Länsstyrelsen har redan gett ett kompletterande tillstånd för arbetet och församlingen har även lämnat in en ansökan om så kallad Kyrkoantikvarisk ersättning, ett statsbidrag som går till att stödja församlingarnas i deras kulturhistoriska ansvar. För mer information kontakta: Annika Lindberg, byggnadsantikvarie, Västerbottens museum, Tfn 090-17 18 20, mobil 070/330 18 95, e-post: annika.lindberg@vasterbottensmuseum.se