Finansdepartementet

Utvärdering av det kommunalekonomiska utjämningssystemet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:01 CEST

Regeringen har beslutat att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning.

För att människor ska kunna ges likvärdiga förutsättningar oavsett var de bor i landet måste kommuner och landsting ha möjlighet att ge sina invånare god och likvärdig utbildning, vård och omsorg. En utjämning av skillnader i sådana förutsättningar som kommuner och landsting inte själva kan påverka behövs därför. Ett utjämningssystem bör dock inte hämma åtgärder i enskilda kommuner och landsting som syftar till ökad tillväxt av skatteintäkterna och sysselsättningen.

- Det kommunala utjämningssystemet är viktigt för att ge förutsättningar för god välfärd i hela Sverige. Det är därför viktigt att det utvecklas och förbättras så att det fungerar så effektivt som möjligt, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Kommittén ska bland annat utreda alternativa metoder för inkomstutjämning i syfte att identifiera om det finns tillväxthämmande faktorer i den nuvarande inkomstutjämningen och i så fall föreslå hur dessa kan undanröjas samt hur incitamenten för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning kan stärkas. Kommittén ska även utreda andra frågor som är av betydelse för utjämningssystemet.

Kommitténs uppdrag ska redovisas den 30 april 2011.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Daniel Liljeberg
Politiskt sakkunnig
08-405 15 99
070-354 19 09

Dan Johansson
Departementsråd
08-405 13 42-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2008:110 Översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning (http://www.regeringen.se/sb/d/10391/a/112344)