Finansdepartementet

Utvärdering av Kommundelegationen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 11:32 CEST

I dag överlämnade regeringens särskilde utredare Birger Bäckström en utvärdering av Kommundelegationens arbete.

- Nu finns det massor av kunskap och erfarenhet ute i kommuner och landsting kring hur man ska jobba när man har den här typen av problem. Den kunskapen måste vi ta tillvara. Men det blir ingen fortsättning på dagens variant av Kommundelegationen eftersom det vore fel att göra en tillfällig satsning till en ordinarie verksamhet. Men jag uppmanar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet att fortsätta arbetet och hjälpa till att sprida kunskaperna vidare. Bland annat när det gäller att stödja det politiska ledarskapet i kommuner och landsting. Jag kommer själv att fundera över hur vi ska följa upp de långsiktiga effekterna av Kommundelegationens arbete, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.

En särskild utredare tillkallades i oktober 2000 med uppdrag att följa upp och stödja de kommuner och landsting vars ansökningar beretts av Kommundelegationen och som av regeringen beviljats bidrag.

Vidtagna åtgärder har varit framgångsrika. Det incitament som det villkorade extra statliga stödet innebar har varit viktigt för att de besparingsåtgärder som initierades i respektive kommun och landsting fick acceptans. Men även kravet på ekonomi i balans har haft betydelse. Kommunerna och landstingen har upplevt det som positivt att ha ett tydligt mål som måste nås inom en bestämd tidsperiod.

Några viktiga faktorer för att nå framgång med arbetet med att nå ekonomisk balans har varit probleminsikt, det politiska och administrativa ledarskapet, politiskt samförstånd, information, ekonomisk uppföljning, uthållighet, samverkan och tydliga ekonomiska spelregler.

Av de ursprungliga 36 kommunerna och 4 landstingen, hade 10 kommuner uppfyllt villkoren för avtalet redan vid bokslutet för 2001. Enligt utredningens bedömning är det ytterligare 22 kommuner och 2 landsting som uppfyller villkoren i avtalet och bör erhålla slutlig utbetalning av statsbidraget. Rapporten finns i sin helhet på www.finans.regeringen.se.

Birger Bäckström
Utredare
070-3585940

Ulrika Borg
Pressekreterare
Finansdepartementet
08-4051599
070-5751599