Nationella sekretariatet för genusforskning

Utvärdering av Nationella sekretariatet för genusforskning visar positiva resultat

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:51 CEST

Nio av tio uppger att de skulle rekommendera andra att vända sig till sekretariatet i frågor som rör genus och jämställdhet. Det visar en utvärdering som Oxford Research har gjort, på uppdrag av Göteborgs universitet. Fokus har varit både den externa verksamheten och den interna organisationen. Utvärderingen har gjorts med hjälp av dokumentstudier, enkäter och intervjuer.

”Sekretariatet en unik resurs”

Utvärderingens viktigaste slutsats är att sekretariatet är en välfungerande organisation som har lyckats åstadkomma goda resultat under en period av avsevärd växt. Utvärderingen fokuserar på åren 2009-2013, en period då verksamheten på kort tid fått externa jämställdhetsuppdrag som Jämställ.nu, JiM – jämställdhetsintegrering av myndigheter och NIKK – Nordisk information för kunskap om kön. Det ställer höga krav på en organisation, något som sekretariatet utfört väl. Utvärderingen visar att de externa uppdragsgivarna och målgrupperna är nöjda med sekretariatets arbete.  

Särskilt anmärkningsvärd är sekretariatets förmåga att sprida relevant information av hög kvalitet och på en passande nivå för sekretariatets många olika målgrupper, enligt utvärderingen. Målgrupperna har en mycket positiv bild av sekretariatets förmåga att sprida kunskap om genus och jämställdhet. Sekretariatet beskrivs av flera intervjupersoner som en unik resurs.

- Jag är väldigt nöjd med att Nationella sekretariatet för genusforskning har synliggjort svensk genusforskning och att man samtidigt skapat fokus på jämställdhetsfrågorna, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Stor växtpotential

För att organisationen ska kunna fortsätta växa och ta emot ytterligare uppdrag pekar Oxford Research på flera förbättringsområden. Det handlar bland annat om att renodla och tydliggöra sekretariatets styrkor och identitet. Andra förslag är att ta fram en modell för resultatstyrning och att förbättra den strategiska planeringen av verksamhetens inriktning. Med tanke på sekretariatets stora växtpotential rekommenderar Oxford Research att skapa hållbara strukturer för långsiktig styrning och ledning.

- Det är förstås roligt att de som tar del av vår verksamhet är nöjda, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare och tillägger: Samtidigt visar utvärderingen att sekretariatet kan nå ännu fler och har utvecklingspotential. Vi har påbörjat arbetet att förstärka organisation och styrning så att vi kan fortsätta växa.

Läs utvärderingens slutrapport från Oxford Research

"Utvärdering av Nationella sekretariatet för genusforskning. Verksamhetsperiod 2009-2013"

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att sprida och främja svensk genusforskning. Sekretariatet ligger som en enhet under Göteborgs universitet, men uppdraget omfattar hela Sverige.

Vi driver också jämställ.nu - en nationell resurs för jämställdhetsontegrering - och nikk.no - nordisk information för kunskap om kön.