Sveriges Riksbank

Utvärdering av penningpolitiken

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 14:32 CET

Riksdagens finansutskott publicerade idag rapporten ”En utvärdering av svensk penningpolitik 1995-2005” av Frederic S. Mishkin och Francesco Giavazzi.

"Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ av finansutskottet att låta två mycket kvalificerade utomstående experter göra en oberoende utvärdering av den svenska penningpolitiken. Öppenhet och insyn har varit centrala delar i arbetet med att bygga upp förtroendet för penningpolitiken efter det att inflationsmålet infördes 1995. Vi ska nu med stort intresse gå igenom rapporten och de förslag de båda experterna framför", säger riksbankschefen Stefan Ingves.

Våren 2005 beslutade finansutskottet att utvärdera Riksbankens penningpolitik under perioden 1995-2005. Utskottet utsåg de båda professorerna Frederic S. Mishkin, tidigare vid Columbia University i New York och sedan september medlem av Federal Reserve, Board of Governors och Francesco Giavazzi, Bocconi University i Milano att genomföra utvärderingen.

Riksbankschef Stefan Ingves deltar tillsammans med professor Francesco Giavazzi och en opponent, professor John Hassler, Institutet för Internationell Ekonomi, Stockholms Universitet, i finansutskottets offentliga utfrågning om utvärderingen. Utfrågningen äger rum torsdag 30 november klockan 9-12 i andrakammarsalen, ingång Riksplan. Efter utfrågningen är riksbankschefen tillgänglig för frågor från medier.

Rapporten finns att ladda ned från Riksdagens webbplats.

Riksbankens kommentarer till utvärderingen publiceras samtidigt som utfrågningen startar, klockan 09.00 torsdag 30 november.


Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15